Desatera VK (tři desatera pro trénink na Štulovně)

 


     Desatero č. I - pro areál loděnice Štulovna:

 1. Vstup do areálu loděnice Štulovna je povolen jen za přítomnosti trenéra.
 2. V době tréninků není dovoleno koupání.
 3. Jízda na kole v celém areálu loděnice je zakázána!
 4. Každý je povinen udržovat pořádek v areálu loděnice i v karavanu a provádět pravidelný úklid !!!!!
 5. Pobyt na platech je omezen jen na nejnutnější dobu nástupu do lodě a výstupu.
 6. Všechny škody a nedostatky je nutné ihned nahlásit vedení oddílu.
 7. Povinností každého člena je zapisovat jízdy lodí do lodní knihy, která je umístěná v hangáru na „řečnickém pultíku“, a to před odjezdem na vodu loď a posádku a po příjezdu km!!!
 8. Člen klubu je povinen chovat se ohleduplně a slušně k sousedům i k lidem na řece a okolo řeky.
 9. Člen klubu je povinen poslouchat příkazy trenérů a vedení klubu.
 10. Každý musí dbát zvýšené pozornosti – rozpracovaná stavba a údržba areálu!!!

 Desatero č. II - pro zacházení s lodním materiálem: 

 1. Vynášení a zanášení lodí je nutné provádět v klidu, s rozvahou a max. pozorností, s příslušným počtem členů, u skifů vždy jen ve dvojicích – výjimku může povolit vedení klubu po prokázání patřičných schopností a dovedností, jen pokud není jinak možné - minimalizujte možnost rozbití lodí !!!!!

 2. Po tréninku umýt loď , vytřít, otevřít komory, vymáchat hadr a pověsit na šňůru – prach dře lak !!!!!.
 3. Člen klubu je povinen trénovat na lodi a v posádce, kterou mu určí přítomný trenér.
 4. Jízda se sekerami (mimo Race team) jen od kategorie dci/dky a na povolení trenéra.
 5. Nošení vesel jen předepsaným způsobem – listem vpřed.
 6. Při zanášení lodí mají zodpovědnost všichni zúčastnění.
 7. Člen klubu nesmí bez vědomí trenéra měnit seřízení lodi, používat jinou loď než přidělenou (i vesla).
 8. Lodě i vesla se ukládají na předem určená místa.
 9. Škody, vzniklé neopatrným zacházením nebo porušením nařízení, hradí člen klubu z vlastních prostředků!
 10. Je povinnost při vynášení lodí pomáhat slabším členům.

 Desatero č. III - pro provoz na řece v úseku Beroun - Hýskov:

 1. Proti proudu se jezdí podél levého břehu (leží naproti naší loděnici – strany se rozlišují VŽDY po proudu), dolů – po proudu při pravém břehu, na kanoi a kajaku se jezdí přesně obráceně(!!!) a vyhýbá se zásadně ke břehu. Nestyďte se hrozící nebezpečí odvrátit hlasitým voláním !!!
 2. Zodpovědnost za srážku nese vždy háček a loď při nesprávném břehu.
 3. Přísný zákaz přibližování se k jezu a k náhonu  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

 4. Je nutné dodržovat vytyčenou trasu (nebezpečí mělčin) !!!
 5. V rozsahu žlutých bójek před Štulovnou, které vymezují prostor pro začínající, je nezbytné dbát zvýšené pozornosti a často se při průjezdu otáčet!
 6. Posádky jsou povinny přistávat tak, aby neohrozily bezpečnost členů klubu a nepoškodily materiál.
 7. Každý je povinen si všímat dění na vodě, v případně nutnosti okamžitě být připraven poskytnout pomoc jak z vody, tak ze břehu, nebo pomoc vyhledat!
 8. Nespoléhejte se na to, že vás loď na vodě vidí – zejména cestující „takyvodáci“ si ani nepředstaví vaši rychlost a nutnost vyhýbacího manévru, nebo že by mohli upozornit!!! Platí to i o koupajících se kaskadérech…..
 9. Předcházejte konfliktům s rybáři a ostatními uživateli řeky, případné řešte v klidu bez emocí a slušně!
 10. Sledujte pohyb hladiny a případné nové mělčiny ihned hlaste trenérovi pro zajištění označení!

Mnoho radostných a bezpečných chvil na vodě přeje vedení klubu  smile   smile   smile

... protože nás voda baví !

O klubu

Pokud vás náš Klub zaujal - jak na to ?

Přijďte se podívat - nábor nových členů vždy po-st-pá od 16.00 hod. - Růžena Sehnoutková,   tel. 602 683 113. Tréninky na Berounce - loděnice Na Štulovně (letní měsíce) a v posilovně naproti městské knihovně - stará kasárna (cca od října do března). Trénink je týmový a je zaměřen pro příchozí jako všeobecná přípravka vodních sportů s postupným budoucím  zaměřením na vhodnou specializaci. Minimální věk je 9 let a povinnost být dobrý plavec !!!!!

Rodiče !!!  S vodními sporty se dá začít i relativně později. Pokud má předchozí dobrý základ z jiného sportu, může i po 16. roku věku stále ještě "chytit vlak" a úspěšně závodit. Mimo sportovní výsledky je pak jistě u vody udrží dobrá parta, která mimo trénink dělá řadu věcí společně (závody, přípravu lodí, zimní a letní soustředění, zvelebování loděnice a pod...)

Co nabízíme?

 • Kvalitní vybavení veslicemi a rychlostními kajaky - skuly, plovák, skify, dvojskify, dvojky, párové i nepárové čtyřky a osmiveslice, K1, K2 a i K4, tréninkové pramice ...

 • Špičkové vybavení pro zimní kondiční přípravu - trenažery, posilovna, plavecký kondiční trénink

 • V tréninku používáme i klubové koloběžky

 • Bezvadnou partu lidí od vody - tréninky řízené bývalými reprezentanty

 • Kvalitní podporu mateřské jednoty

Kontakty

TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s.

Tyršova 85, 266 01  Beroun II

Loděnice na Štulovně, Dukelská ul. - kudy se k nám dostanete? Podívejte se na mapu.

GPS: 49°58'12.326"N, 14°4'19.296"E

Tréninkové středisko Kasino v ulici U Kasáren 2088 - najdete ho rovněž na mapě.

GPS: N 49° 58.0376', E 14° 4.2495'