Hledat

Kalendář akcí

Podmínky přijetí do Racing teamu (dále jen RT).


Podle těchto pravidel bude na návrh trenéra zařazovat Rada starších (dále jen RS).

Zařazení do RT se provádí každý březen po zhodnocení předchozí sezony (sezon) a zimní přípravy včetně výsledku na trenažeru.

Zařazen může být:

  • člen SCM
  • medailista MČR
  • finalista MČR trenažerů
  • závodník dlouhodobě prokazující vzrůstající výkonnost
  • zakládající závodník - ohlédnutí za dobou trvaní VK a jasnou angažovaností pro VK
  • ten, jehož priorita je veslování a náš VK, hodnotitelné v delším časovém období a účastní se závodů, a hlavně CHCE...... spolupracuje a ctí klubový život

RS zdůvodňuje zařazení, nemusí zdůvodňovat nezařazení ... každý se má možnost v Podmínkách "najít".
Závodník v RT získává materiálovou podporu včetně finančního příspěvku na soustředění, cesty, startovné apod., dle momentální situace VK.
Závodník v RT propaguje náš VK, TJ, Město Beroun a sponzory dle potřeb klubu nejen svými výsledky, ale i chováním a osobním příkladem, včetně obecných zásad slušného chování a vystupování na veřejnosti.
Závodník, který se bezdůvodně neúčastní vypsaných závodů, zejména prioritních pro VK a opakovaně tak naruší kompaktnost týmu nebo nedodržuje Podmínky, může být z RT opět vyřazen na základě rozhodnutí RS.